Blogs van JPT

Blogs van JPT

Met meer dan 20 specialisten, ieder ervaren in hun eigen vakgebied, brengen we je graag op de hoogte van de laatste tips rondom een gezonde levensstijl. Heb je vragen aan onze experts? Neem contact met ons op!

arrow-down

Zuurstoftherapie voor COPD: Verbeterde kwaliteit van leven

Een ademhaling die vrij is als de wind – dit is de droom van iedereen met COPD. Chronisch obstructieve longziekte, of COPD, is een aandoening waarbij elke ademhaling een strijd kan zijn. Zuurstoftherapie biedt een lichtpuntje in deze dagelijkse worsteling, als een belofte van verbeterde levenskwaliteit. Het is een essentiële behandeling voor degenen wiens longen de broodnodige zuurstof niet meer efficiënt kunnen absorberen.

Wat is zuurstoftherapie voor COPD?

Zuurstoftherapie voor patiënten met COPD — oftewel Chronische Obstructieve Longziekte — kan noodzakelijk zijn wanneer de aandoening verergert en leidt tot hypoxemie. Dit houdt een abnormaal laag zuurstofgehalte in het bloed in waardoor weefsels onvoldoende worden geoxideerd en er zelfs pulmonale hypertensie kan ontstaan.

Toepassing van zuurstoftherapie moet echter zorgvuldig gebeuren. Bij een overmaat aan zuurstof bestaat het risico op koolzuurretentie, waarbij te veel kooldioxide zich ophoopt in het bloed, wat vermeden moet worden.De beslissing om zuurstoftherapie te starten, hoe lang deze voort te zetten en het gebruik ervan tijdens fysieke inspanning bij revalidatie, kan variëren in de medische praktijk. Het is van belang dat deze therapie persoonlijk is afgestemd en onder medische supervisie plaatsvindt.

Wat is COPD?

COPD, of Chronische Obstructieve Longziekte, is een progressieve aandoening die leidt tot langdurige ademhalingsproblemen en een verminderde luchtstroom. De belangrijkste oorzaken zijn langdurige blootstelling aan irriterende stoffen, zoals sigarettenrook, en andere luchtvervuilende stoffen.

Bij COPD treden vaak zowel oxygenatie- als ventilatieproblemen op. Dit betekent dat niet alleen de hoeveelheid zuurstof die in het lichaam wordt opgenomen beperkt kan zijn, maar ook de effectiviteit van de uitademing van kooldioxide kan afnemen. Bij ernstige COPD kan de patiënt zelfs tijdens rusttijden last hebben van hypoxemie, een tekort aan zuurstof nodig in het bloed.

Deze aantal chronische tekorten kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals inadequate weefseloxygenatie en pulmonale hypertensie, een vorm van hoge bloeddruk die de longen en het rechterdeel van het hart treft. Een kenmerk van COPD is de deconditioneringsspiraal, waarbij patiënten minder lichamelijk actief worden, wat vervolgens hun inspanningstolerantie vermindert. Dit verhoogt de ziekteprogressie en verlaagt de kwaliteit van leven. Om deze reden is fysieke activiteit een cruciaal onderdeel van de behandeling, die helpt om autonomie te behouden en verdere achteruitgang van de gezondheid te voorkomen.

Hoe werkt zuurstoftherapie?

Bij zuurstoftherapie voor COPD-patiënten vindt behandeling plaats met een speciaal masker. Hierin adem je 100% zuivere zuurstof in terwijl je in een omgeving met verhoogde luchtdruk verkeert. Dit proces verhoogt de hoeveelheid zuurstof in het bloed en verbetert de zuurstoftoevoer naar weefsels die tekorten hebben als gevolg van de verminderde longfunctie. Een behandeling met zuurstoftherapie is essentieel om de lage zuurstofniveaus in het bloed, die COPD-patiënten vaak ervaren, te bestrijden.

Het belang van voldoende zuurstof bij COPD

Voldoende zuurstof inademen is belangrijk voor patiënten met COPD. Zuurstoftherapie heeft een bewezen positief effect op de kwaliteit van leven en kan zelfs levensverlengend werken. Patiënten ervaren vaak een verlichting van symptomen zoals vermoeidheid, ademnood bij inspanning, en kunnen dankzij de therapie weer een actievere levensstijl aannemen. Bovendien helpt het constant toedienen van zuurstof bij het herstellen van energieniveaus.

Oorzaken van een tekort aan zuurstof bij COPD

COPD leidt tot een tekort aan zuurstof in het bloed vanwege de afnemende functionaliteit van de longen. Dit zuurstoftekort kan tal van symptomen veroorzaken, zoals vermoeidheid en kortademigheid, en kan zelfs leiden tot schadelijke gevolgen voor het hart en de hersenen. Ernstige gevallen van COPD veroorzaken zowel zuurstof- als ventilatiestoornissen, wat kan resulteren in een toestand van hypoxemie — zowel in rust als bij inspanning. Aanhoudende hypoxemie vereist behandeling om het zuurstofgehalte in het weefsel te verbeteren en complicaties te voorkomen, zoals pulmonale hypertensie en verhoogde sterftecijfers.

Gebruik van zuurstoftherapie bij COPD

Zuurstoftherapie wordt aanbevolen als onderhoudsbehandeling voor COPD-patiënten met een matige tot ernstige hypoxemie in rust. De criteria voor het starten van zuurstoftherapie zijn strikt; men kijkt naar de PaO2-waarden, die onder een bepaalde drempel moeten liggen voordat de therapie wordt overwogen. COPD-patiënten die roken, worden meestal niet aangeraden om met een onderhoudsbehandeling met zuurstof te starten vanwege de veiligheidsrisico’s. Ook het gebruik van ‘on demand’ zuurstoftherapie tijdens dagelijkse activiteiten is bij deze patiënten niet aangeraden, tenzij zij voldoen aan specifieke hypoxemiecriteria. Ondanks deze beperkingen is het duidelijk dat zuurstoftherapie een belangrijke rol speelt in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor COPD-patiënten die aan de criteria voldoen.

Voordelen van zuurstoftherapie bij COPD

Verbetering van de kwaliteit van leven

Zuurstoftherapie kan een wereld van verschil maken voor patiënten met COPD. Door de toename van zuurstof in het bloed voelen patiënten zich energieker, is er minder sprake van vermoeidheid en kunnen ze dagelijkse activiteiten beter aan. Hierdoor behouden ze hun autonomie en genieten ze van een verhoogd welzijn.

Verhoogde fysieke en mentale prestaties

Studies hebben aangetoond dat zuurstoftherapie niet alleen de fysieke capaciteiten, zoals inspanningsvermogen kan verbeteren, maar ook een positief effect heeft op cognitieve functies, zoals geheugen en concentratie. Voor patiënten met COPD kan dit betekenen dat zowel hun lichaam als hun geest voordelen ervaren van een optimale zuurstoftoevoer. Hyperbare zuurstoftherapie, in het bijzonder, verhoogt de zuurstofopname in het lichaam, wat mogelijk kan resulteren in verbeterde prestaties op meerdere vlakken.

Vermindering van kortademigheid en benauwdheid

Een veelvoorkomend symptoom van COPD is kortademigheid. Zuurstoftherapie kan helpen dit symptoom te verminderen, vooral bij patiënten die last hebben van hypoxemie tijdens rust of inspanning. Hoewel het niet altijd de kortademigheid volledig wegneemt, kan het bij juist gebruik wel een significante verlichting bieden. Patiënten kunnen zich comfortabeler voelen bij alledaagse activiteiten of juist bij inspannende bezigheden.

Soorten zuurstoftherapie voor COPD

COPD-patiënten kunnen dankzij zuurstoftherapie vaak verlichting vinden bij symptomen zoals dyspneu, met name na inspanning. Studies hebben aangetoond dat ambulante zuurstoftherapie met name effectief is om de dyspneu te verbeteren na lichamelijke activiteiten. Bij patiënten met een matig niveau van hypoxie kan deze manieren van therapie significant voordeel bieden. De kern van zuurstoftherapie bij COPD is het verhogen van zuurstofniveaus in het bloed om zo ademhalingsgemak te bevorderen en de algehele gezondheid te ondersteunen. Langdurige draagbare zuurstoftherapie wordt als een essentiële interventie gezien en wordt vaak voor langer dan twee weken voorgeschreven.

Hyperbare zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie is een gespecialiseerde behandeling die plaatsvindt in een behandelkamer met hoge druk, waar patiënten 100% zuurstof inademen. Deze behandelmethode vergroot het zuurstofgehalte in het bloed en de weefsels aanzienlijk. Tijdens de therapie kan de hoeveelheid zuurstof in het lichaam met een factor 12 stijgen. Deze toename is zeer nuttig bij het versnellen van het genezingsproces van wonden en wordt bovendien erkend als een belangrijk onderdeel van verschillende medische behandelingsstrategieën. Voor sporters kan hyperbare zuurstoftherapie de opname van zuurstof verbeteren, wat bijdraagt aan een beter uithoudingsvermogen en een sneller herstel van spier- en weefselletsels.

Hoe wordt zuurstoftherapie toegediend?

Zuurstoftherapie is een behandeling waarbij patiënten zuurstof ontvangen in een hogere concentratie dan wat de normale omgevingslucht biedt. Deze therapie wordt toegepast om hypoxie, een tekort aan zuurstof in het lichaam, te behandelen. De toediening kan via verschillende bronnen gebeuren, waaronder zuurstofcilinders, concentraties en systemen voor vloeibare zuurstof. Afhankelijk van de behoefte van de patiënt en de ernst van hun aandoening, kan de zuurstof worden geleverd via een neusbril of masker, met een maximale effectieve flow van ongeveer 10 liter per minuut. Bij high-flow therapie, vaak toegepast bij COPD-patiënten, worden zuurstofconcentraties en een uitwas van dode ruimtes met zuurstof verrijkt gas gerealiseerd. Het hoofddoel van de behandeling is om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren, zodat zij zich minder snel vermoeid voelen en beter fysiek kunnen presteren.

Belangrijke overwegingen bij zuurstoftherapie voor COPD

Bij de behandeling van COPD middels zuurstoftherapie moet rekening worden gehouden met diverse belangrijke aspecten. Ten eerste dient zuurstoftherapie onderdeel te zijn van een integrale behandelaanpak en dus niet als op zichzelf staande oplossing gezien te worden. Het zorgvuldig monitoren van zowel over- als onder dosering is essentieel om het risico op complicaties, waaronder de mogelijkheid van hypercapnie, te minimaliseren. De samenwerking tussen zorgverleners, waaronder de eerste en tweede lijn, is van vitaal belang voor een optimale behandeling. Bovendien vereist zuurstoftherapie een nauwkeurige patiënte selectie, gebaseerd op diverse criteria zoals cognitieve capaciteit en rookgedrag, voor een duurzame toepassing in de thuissituatie. Het gebruik van zuurstof bij COPD-patiënten wordt ingezet vanwege stoornissen in oxygenatie en ventilatie, met hypoxemie als gevolg, wat kan leiden tot een toename in morbiditeit en mortaliteit.

Hypoxemie

Uit de GOLD 2022-richtlijnen, evenals de aanbevelingen van ATS en BTS, blijkt dat zuurstofsuppletie voor COPD-patiënten met ernstige hypoxemie van cruciaal belang is. Het gebruik van zuurstoftherapie leidt niet enkel tot een verbetering van de kwaliteit van leven, maar draagt ook bij aan de levensverlenging bij mensen met chronische ademhalingsinsufficiëntie.

Voor COPD-patiënten die aanhoudend last hebben van ernstige hypoxemie en al optimaal behandeld worden, wordt zuurstofsuppletie sterk aangeraden. Deze therapie heeft bovendien het vermogen om structuurveranderingen in de bloedvaten te voorkomen en kan de ontwikkeling van pulmonale hypertensie tegengaan, wat beide belangrijke gezondheidsvoordelen zijn.

Het is essentieel om te benadrukken dat rokende patiënten met COPD wellicht minder baat hebben bij zuurstofsuppletie. Dit is vanwege het feit dat koolstofmonoxide, dat in sigarettenrook aanwezig is, een sterke binding met hemoglobine heeft, wat de effectiviteit van de toegediende zuurstof kan verminderen. In essentie is zuurstoftherapie een zinvolle behandeling die het leven van COPD-patiënten aanzienlijk kan verbeteren, mits correct toegepast en rekening houdend met de individuele situatie van de patiënt.