Privacy Policy

arrow-down
Privacyverklaring AVG

JPT Personal Training & Coaching, gevestigd aan Smederijstraat 24 te Naaldwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.jptraining.nl

Smederijstraat 24

2671 BV Naaldwijk 

0174 760 800

KvK-nummer 62981196

 

Pascale de Goeij beschermt uw gegevens bij JPT Personal Training & Coaching. Zij is te bereiken via pascale@jptraining.nl.  Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan. JPT Personal Training & Coaching verstrekt gegevens aan haar leveranciers voor uitoefening van haar dienstverlening. De gegevens die JPT Personal Training & Coaching verstrekt worden dan ook alleen voor dat doeleinde door deze leveranciers gebruikt. 

In bepaalde gevallen worden gegevens buiten de EU verwerkt. JPT Personal Training & Coaching werkt alleen met organisaties die bescherming van individuen garanderen door zich te verbinden aan het EU-US Privacy shield.

 • Naam en adresgegevens.
 • Geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens.
 • Financiële- en facturatiegegevens.
 • Cookies- en IP adressen.
 • Klik- en surfgedrag.
 • Bescherming van individuen garanderen door zich te verbinden aan het EU-US Privacy shield.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pascale@jptraining.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op uw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid.

Waarom we gegevens nodig hebben

JPT Personal Training & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • JPT Personal Training & Coaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze     
website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw   

               voorkeuren.

 • JPT Personal Training & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe  
verplicht zijn.
 • JPT Personal Training & Coaching verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

Hoe lang we gegevens bewaren

JPT Personal Training & Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

JPT Personal Training & Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JPT Personal Training & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

JPT Personal Training & Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. JPT Personal Training & Coaching gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pascale@jptraining.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. JPT Personal Training & Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

JPT Personal Training & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via pascale@jptraining.nl