Blogs van JPT

Blogs van JPT

Met meer dan 20 specialisten, ieder ervaren in hun eigen vakgebied, brengen we je graag op de hoogte van de laatste tips rondom een gezonde levensstijl. Heb je vragen aan onze experts? Neem contact met ons op!

arrow-down

Manuele therapie E.S.: Hoe werkt het en wat kun je verwachten?

Manuele therapie E.S.: Hoe werkt het en wat kun je verwachten?

Voel je een kloppende pijn in je nek en vraag je je af of er een manier is om er vanaf te komen zonder medicatie? Manuele therapie E.S. kan de sleutel zijn tot het ontgrendelen van een betere lichaamsbeweging en een leven zonder die chronische ongemakken. Het is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op het behandelen van skelet-musculaire klachten.

Manuele therapie maakt gebruik van handmatige technieken en lichamelijk onderzoek om de bron van de pijn te diagnosticeren en te behandelen. Therapeuten met deze expertise hebben uitgebreide training gevolgd in specifieke behandelingen die gericht zijn op het corrigeren van lichamelijke disfuncties. De reis naar pijnverlichting is complex en vereist de juiste technieken toegepast door getrainde professionals.

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een gerichte specialisatie binnen de wereld van de fysiotherapie. Deze vorm van therapie concentreert zich op de aanpak van pijnklachten en het verbeteren van de beweeglijkheid in de gewrichten. Het is niet alleen de rug or de nek die de focus vormen, ook gewrichten in de armen en benen kunnen aandacht krijgen tijdens een manuele therapiesessie. De technieken die worden toegepast variëren van zachte tot meer krachtige bewegingen, gericht op het opheffen van blokkades en het vergroten van de bewegingsvrijheid.

Doel van manuele therapie

Het hoofddoel van manuele therapie is het maximaliseren van de beweeglijkheid in de gewrichten, wat kan zorgen voor significante afname van pijn of zelfs volledige eliminatie van klachten. Deze therapievorm is speciaal toegesneden op klachten met hun primaire oorsprong in beperkingen bij gewrichtsbewegingen, die ongemak of strakheid veroorzaken. Manueel therapeuten zijn bedreven in het analyseren en behandelen van deze bewegingsbeperkingen, zowel door middel van mobiliserende technieken die beweeglijkheid herstellen, alsook door te veel beweging te stabiliseren.

Werking van manuele therapie

Manuele therapie is gericht op actieve verbetering van beweeglijkheid, het verlichten van pijnsensaties en het optimaliseren van lichaamshouding. Tijdens de behandeling maakt een manueel therapeut gebruik van gespecialiseerde, specifieke manuele technieken, ondersteund door persoonlijke begeleiding en training in gezond bewegen. Passieve mobilisaties waarbij de therapeut jouw gewrichten geleidelijk in verschillende richtingen beweegt, zijn een vast component van de therapie, evenals de meer bekende manipulaties. Tijdens manipulaties kan men soms een hoorbare klik ervaren; deze zijn echter voor de meeste mensen niet pijnlijk, maar eerder een opvallend moment tijdens de behandeling. Het uiteindelijke doel is het regenereren van een normale, vrijere beweeglijkheid en functie van de gewrichten, wat vaak gepaard gaat met een afname in pijn en een verbeterde kwaliteit van leven.

Combinatie van manuele therapie met nekklachten, hoge rugklachten en lage rugklachten

Manuele therapie biedt vaak uitkomst bij nekklachten, vooral wanneer deze de nek en uitstraling naar de arm omvatten. Ook bij klachten gerelateerd aan de hoge rug, waarbij rib- en borstpijn soms overheersen, kan deze vorm van therapie aanzienlijke verlichting bieden. Lage rugklachten, een veelvoorkomende bron van discomfort – zelfs met uitstraling naar de benen – reageren over het algemeen goed op manuele therapie. Interessant is dat door de combinatie van specifieke manuele technieken een verbeterde bewegingsvrijheid en afname van de pijn vertoond kan worden, niet alleen in het specifieke klachtgebied maar ook in gerelateerde segmenten zoals de schouder en nek.

Lichamelijk onderzoek bij manuele therapie

Voorafgaand aan manuele therapie wordt door de therapeut een nauwkeurig lichamelijk onderzoek uitgevoerd. De manueel therapeut beoordeelt houding en beweeglijkheid, en onderzoekt met nauwkeurigheid de gewrichten. Hierdoor wordt een gefundeerde onderstaande van de onderliggende oorzaken verkregen. De evaluatie van het volledige lichaam zorgt ervoor dat de manueel therapeut door middel van zijn specialisatie chronische pijnen en bewegingsbeperkingen nauwlettend bepaalt. Het is de samenstelling van dergelijk uitgebreid fysiek onderzoek dat bijdraagt aan de beslissing van de manueel therapeut of deze behandelingsmethode passend is voor de presenteerde klachten.

Behandeling van klachten hoog in de rug

Patiënten met klachten hoog in de thoracale rug, zoals rib- en borstpijn, kunnen baat hebben bij de bewezen effectiviteit van manuele therapie. De manueel therapeut maakt gebruik van gestructureerde, manuele handgrepen die gericht zijn op deze specifieke klachten. De intentie is de gewrichten op dusdanige wijze te bewerken dat deze consistenter bewegen en pijn en stijfheid afnemen. Behandelingen die zich focussen op de boven-rug dragen vaak bij aan het functioneel verbeteren van de wervelkolom als geheel.

Behandel van een aantal specifieke klachten met behulp van manuele therapie

Veelvoorkomende klachten die door middel van manuele therapie kunnen worden aangepakt, zijn onder andere hoofdpijn, problemen met de wervelkolom, nek- en schouderklachten, algemene rugklachten en aanverwante bewegingsproblematieken. De toepassing van deze specifieke methodiek – met name door het verbeteren van gewrichtsfunctionaliteit en lichaamshouding – kan een immens verschil maken in zowel pijnbeleving als mobiliteit.

Naar aanleiding van een eerste afspraak rapporteren patiënten dikwijls een duidelijke verbetering in hun algehele conditie. De subjectieve ervaring van een beperking in beweeglijkheid, vaak gepaard met pijn, wordt hiermee frequent gereduceerd of verholpen, wat een positief effect heeft op met name de actieve gehelen van het leven van de cliënt.

Meest voorkomende klachten waarvoor manuele therapie nodig is

Manuele therapie is een veelgebruikte methode binnen de fysiotherapie die uitkomst biedt bij diverse klachten. Hoofd- en nekpijn, vaak gepaard gaand met stijfheid in de boven-rug, behoren tot de klassieke indicaties voor deze therapievorm. Daarnaast zien manueel therapeuten vaak patiënten met nek- en schouderklachten die uitstralen naar de armen, wat typisch klachten zijn die baat hebben bij manuele behandelingstechnieken. Ook mensen met hoge rugklachten, waar rib- en borstpijn bij komt kijken, vinden dikwijls een oplossing in manuele therapie.

Klachten gerelateerd aan artrose in de heup of lage rugpijn met uitstraling naar de benen blijken ook goed behandelbaar met geavanceerde manuele technieken. Niet alleen spier- en gewrichtsklachten zijn geschikt voor manuele therapie, maar zelfs bepaalde varianten van duizeligheid veroorzaakt door nekbewegingen en specifieke kaakproblemen die soms in combinatie met nekklachten optreden, kunnen met deze methode worden verholpen.

Specifieke therapieën binnen manuele therapie

Manuele therapie bedient zich van specifieke technieken gericht op de optimalisatie van gewrichtsfunctie en het verbeteren van houding en beweging. Een veelgebruikte behandelwijze is de manipulatie van gewrichten, waarbij de manueel therapeut op een gecontroleerde manier tracht de bewegingsvrijheid van een gewricht te herstellen en pijnklachten te verminderen. Het primaire doel van manuele therapie is het vergroten van de mobiliteit van gewrichten, wat in veel gevallen taco leidt tot onmiddellijke afname van de symptomen. De werkwijze begint bij een nauwkeurig lichamelijk onderzoek, opgevolgd door een persoonlijk behandelplan dat is toegespitst op de individuele bewegingsbeperkingen die in die analyse naar voren zijn gekomen.

Therapie bij hoofdpijn

Hoofdpijn en nekpijn trotseren komt niet onbekend voor bij de manueel therapeut. Als deze klachten samengaan met een beperkte beweeglijkheid en stijfheid van de boven-rug, kan manuele therapie een sleutelrol vervullen in het behandeltraject.

Therapie bij nekpijn

Nekpijn, met zijn veelvoud aan potentiële oorzaken, wordt vaak verlicht door de gerichte manipulatieve interventies van de manueel therapeut. Een zorgvuldige evaluatie van de betrokken factoren verhoogt de kans op een effectieve behandeling. De manipulaties pakken de oorzaak van de beperkingen en de nekpijn zelf aan, wat een direct positief gevolg kan hebben voor de bewegingsvrijheid en pijnreductie in de nek. Niet onbelangrijk is de overweging dat de verbeteringen Facebook na een behandeling optreden, wat hoopgevend is voor elke patiënt op zoek naar snelle verlichting van het ongemak.